1402/8/4

برگزاری جلسات متعدد مدیرعامل شرکت حمل و نقل توکا در نمایشگاه و سمپوزیوم فولاد ۱۴۰۲ با مدیران عامل و هیئت مدیره شرکت های مختلف

برگزاری جلسات متعدد مدیرعامل شرکت حمل و نقل توکا در نمایشگاه و سمپوزیوم فولاد ۱۴۰۲ با مدیران عامل و هیئت مدیره شرکت های مختلف پیرامون حل مسائل حمل و نقل آنها و ارائه راهکار های موثر در حمل مواد اولیه و محصولات ،که در این راستا پیشنهادات ارزشمندی در جهت توسعه شرکت حمل و نقل توکا ارائه گردیده که درصورت تصویب در هیئت مدیره شرکت به زودی عملیاتی خواهد شد.

️روابط عمومی شرکت حمل و نقل توکا