گزارش عملیات پروژه لیفتراک ها

پروژه لیفتراک ها با عنوان قراردادی تامین و بکارگیری انواع مکانیزم های لیفتراک دائمی و موردی شرکت فولاد مبارکه به شرکت حمل و نقل توکا واگذار گردید و نظر به حسن انجام کار و رضایت کارفرما برای سال های قراردادی دوم و سوم نیز تمدید شده است.لازم به توضیح است، فعالیت این پروژه شامل لیفتراک های ملکی، استیجاری و نفر نیرو(اپراتور سنگین و سبک لیفتراک) در بخش های مختلف و حساسی از شرکت فولاد مبارکه همچون فولاد سازی، انبار تجهیزات، سرباره و انبار ریسیوینگ انجام می پذیرد. تمامی پرسنل این پروژه سعی و تلاش خود را در راستای انجام صحیح و دقیق وظایف جهت بالا بردن میزان بهره وری و آماده به فعالیت بودن مکانیزم ها و کاهش تعمیرات و جریمه های توقف انجام داده و خواهند داد.