1401/3/4

برگذاری مراسم تجلیل ازجناب آقای مهندس عصارزادگان مدیرعامل سابق شرکت حمل و نقل توکا و معرفی جناب آقای دکتر حیدر زاده به سمت مدیر عامل جدید شرکت حمل و نقل توکا

   بسم الله الرحمن الرحیم
امروز طی مراسمی در سالن اجتماعات شرکت حمل و نقل توکا با حضور و سخنرانی دکتر سبزواری مدیر عامل محترم و مدیران محترم گروه سرمایه گذاری توکا فولاد از زحمات آقای مهندس عصارزادگان مدیرعامل سابق شرکت حمل و نقل توکا تجلیل و جناب آقای دکتر حیدر زاده به سمت * مدیر عامل جدید این شرکت معرفی گردید* . در این مراسم از زحمات دو نفر از هیئت مدیره سابق جناب آقایان مهندس سعیدبخش ومهندس زمانیان قدردانی و به آقایان مهندس خلقی و مهندس توانگر  به جمع هیئت مدیره جدید شرکت حمل و نقل توکاخیرمقدم عرض شد. 
 در کارنامه درخشان آقای دکتر حیدرزاده مدیرعاملی چند شرکت از جمله: شرکت حمل و نقل همدانیان، حمل و نقل توانمند رهنورد سیمان سپاهان، حمل و نقل سیمان ساز اردستان، حمل و نقل امین ابوذر اروند بندر امام خمینی (ره)، حمل و نقل فجر جهاد و  عضو هیئت مدیره و رئیس هیئت مدیره چند شرکت به چشم میخورد.
    روابط عمومی شرکت حمل و نقل توکا