1401/8/20

کارگاه آموزشی مهارت های زندگی و تحکیم خانواده با عنوان «خانه خوبان»

کارگاه آموزشی مهارت های زندگی و تحکیم خانواده با عنوان «خانه خوبان» این کارگاه آموزشی پنجشنبه ۱۹ آبان ماه در سالن آمفی تئاتر شرکت حمل و نقل توکا با حضور تعدادی از رانندگان شرکت و همسران ایشان با هدف آموزش مهارتهای زندگی و تقویت روشهای همسرداری برگزار گردید،. دکتر امان اللهی کارشناس و مشاور خانواده ضمن بیان تعدادی از مهارت های زندگی و با اشاره به چهار اصل مهم و اساسی که برای هر خانواده‌ای لازم است، گفت: اصول احترام، عشق‌ورزی و محبت، اعتماد و امنیت که در قرآن و روایات بر آنها تأکید شده است، باید در خانواده‌ها حاکم باشد تا سکون و آرامشی که قرآن وعده داده است، حاصل شود. در پایان از رانندگان زحمتکش شرکت و همسران آنان تجلیل شد. روابط عمومی شرکت حمل و نقل توکا