news
1402/8/23

شرکت حمل و نقل توکا با برنده شدن در مناقصه پروژه انجام عملیات بارگیری و تخلیه ضایعات و بریکت فولاد مبارکه برای ۳ سال تعداد پروژه‌های خود را به عدد ۱۰ رسانید

شرکت حمل و نقل توکا با برنده شدن در مناقصه پروژه انجام عملیات بارگیری و تخلیه ضایعات و بریکت فولاد مبارکه برای ۳ سال تعداد پروژه‌های خود را به عدد ۱۰ رسانید که این موفقیت را به مدیرعامل توانمند ، مدیران محترم و همه همکاران عزیز و تلاشگر شرکت حمل و نقل توکا تبریک عرض می‌نمائیم . این راه ادامه دارد......

️روابط عمومی شرکت حمل و نقل توکا