اهداف و وظایف

اهداف و وظایف

هر سازمان پیش از تصمیم گیری در مورد استراتژی، باید به درستی بداند که رسالت او چیست ( مأموریت ) ، آرمان های بلند سازمان چه ویزگی هایی دارند ( چشم انداز) ؛ شرکت حمل و نقل توکا حضور موفق در صنعت حمل و نقل به عنوان مرجع کشوری و پیشتاز در کیفیت فناوری فرهنگ و توسعه پایدار و پاسخگویی به نیاز صنایع کشور در حوزه حمل و نقل به صورت پیشرو در حال توسعه، نوسازی ناوگان حمل و نقل در راه خرید کامیون های مدرن و همچنین توسعه در زمینه حمل و نقل فوق سنگین ، افزایش شعب در سطح کشور ، انطباق آن با استاندارد های جهانی ، حرکت مستمر در راستای گذر از حمل و نقل سنتی به سوی علمی شدن را به صورت چشم اندازی در آینده ای نزدیک در دست اقدام دارد .

چشم انداز

رشد جایگاه شرکت در حمل‌ونقل جاده‌ای کشور در بازار حمل فلزات و محصولات صنایع معدنی با کسب حداقل 4% سهم بازار تا سال 1400

بیانیه ماموریت

ما یک شرکت حمل ‌و نقل داخلی فعال در ارائه خدمات حمل‌ونقل جاده‌ای با اولویت در فولاد و معدن هستیم که با استفاده از توان عملیاتی، مدیریت منابع و مشارکت کارکنان؛ در توسعه حمل‌ونقل کشور و حفظ منافع ذینفعان تلاش می‌نماییم .