اهداف و وظایف

چشم انداز

هدف بلند پروازانه (چالشي): برترین شرکت حمل و نقل هوشمند صنعت فولاد با پوشش کل زنجیره تامین لجستیکی

تعريف جايگاه خاص: برترین شرکت از مجموعه شرکت سرمایه گذاری توکا فولاد از لحاظ سود ترکیبی

افق زماني: سال 1410

بیانیه ماموریت

شرکت حمل و نقل توکا به عنوان یکی از مجموعه های شرکت سرمایه گذاری توکا فولاد و دارای مجوز بزرگ مقیاس هوشمند می‌باشد که مجری حمل و نقل سنگین و نیمه سنگین جاده‌ای، پروژه‌های درون کارگاهی و برنامه‌ریزی لجستیک با اولویت در صنایع فولادی و معدنی با امکان ارئه خدمات تعمیرگاهی ماشین‌آلات سنگین و راهسازی می‌باشد که با استفاده از توان عملیاتی، مدیریت منابع، دانش محوری و مشارکت کارکنان در راستای توسعه صنعت حمل و نقل کشور با حفظ منافع ذینفعان تلاش می‌نماید.