تاریخچه ی مدیران عامل

هیئت مدیره

رحیم خلقی نماینده شرکت توکا فولاد رئیس هیئت مدیره
بنیامین حیدرزاده نماینده شرکت سرمایه گذاری توسعه توکا نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل
احسان عباد نماینده شرکت بازرگانی توکا تدارک عضو هیئت مدیره
علی یار عراقی نماینده شرکت بهین ریل عضو هیئت مدیره
مهدی توانگر ریزی نماینده شرکت توکا بتن عضو هیئت مدیره

مدیرعامل و مدیران

بنیامین حیدرزاده مدیر عامل و نایب رئیس هیئت مدیره
پویان شاهرخ معاونت اجرایی داخلی ۱۳۷
مهران امین الرعایائی مدیر امور شعب و بازاریابی داخلی ۱۶۴
حمید زارعی مدیر امور مالی داخلی ۱۳۰
هوپاد علی محمدی مدیر شعبه بندرعباس
امیرحسین ده‌مولایی مدیر فناوری اطلاعات داخلی ۱۸۴
جهانگیر شبانیان مدیر تعمیرگاه داخلی ۱۶۵
ابوالفضل مهاجر مدیر امور اداری و منابع انسانی داخلی ۱۱۰
علی حکمتی پور مدیر شعبه مبارکه داخلی ۱۵۳
علی میرزایی مدیر سیستم ها و روش ها داخلی ۱۵۴
امیرحسین کاظمی مدیر راهبری ۱۲۴ داخلی
مجتبی خسروی مدیر پروژه ی لیفتراک ها