مکانیزم ملکی

شرکت با در اختیار داشتن ناوگان حمل ونقل مسئولیت انجام وظیفه در زمینه حمل ونقل را عهده دار می باشد. این واحد یکی از مهمترین واحد ها ی عملیاتی و از ارکان اصلی شرکت حمل و نقل توکا محسوب می گردد و وظیفه کنترل، راهبری و هدایت ناوگان ملکی شرکت شامل 200 دستگاه کامیون کشنده ملکی از نوع کفی، کمپرسی، کمرشکن 5 ، 7 و 11 محور را بر عهده دارد. این واحد در مواقع بحرانی و کمبود مکانیزم با حمل به موقع و سریع محصولات می تواند مانند بازویی توانمند در خدمت صاحبان کالا باشد. این واحد با بکارگیری روشهای نوین مهندسی حمل و نقل و راهبری مؤثر ناوگان با استفاده از ابزار و تجهیزات مناسب همچون سیستمهای ردیابی ماهواره ای جهت راهبری مطلوب و هدایت ناوگان حمل و نقل و استفاده از شبکه اطلاعات مدیریت (MIS) بهره برداری و اثر بخشی هرچه بیشتر حمل و نقل سنگیـــن و نیمه سنگین و با اتکا به مدیریت و پرسنل توانمند تا کنون توانسته است به نحو شایسته در خدمت مشتریان گرامی انجام وظیفه نماید. ناوگان حمل و نقل جاده ای این شرکت طی چندین سال متوالی بالاترین آمار حمل کالا و تعداد سفر را در استان اصفهان به خود اختصاص داده است.