تاریخچه ی مدیران عامل

هیئت مدیره

رحیم خلقی نماینده شرکت توکا فولاد رئیس هیئت مدیره
بنیامین حیدرزاده نماینده شرکت سرمایه گذاری توسعه توکا نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل
سید اکبر قائمی نماینده شرکت بازرگانی توکا تدارک عضو هیئت مدیره
مهدی کویتی نماینده شرکت بهین ریل عضو هیئت مدیره
مهدی توانگر ریزی نماینده شرکت توکا بتن عضو هیئت مدیره

مدیرعامل و مدیران

بنیامین حیدرزاده مدیر عامل و نایب رئیس هیئت مدیره
پویان شاهرخ معاونت اجرایی
مهران امین الرعایائی مدیر امور شعب و بازاریابی
سهیل اشتری مدیر امور مالی
هوپاد علی محمدی مدیر شعبه بندرعباس
امیرحسین ده‌مولایی مدیر فناوری اطلاعات
جهانگیر شبانیان مدیر تعمیرگاه
ابوالفضل مهاجر مدیر امور اداری و منابع انسانی
علی حکمتی پور مدیر شعبه مبارکه
علی بنازاده مدیر سیستم ها و روش ها
امین ترابی مدیر پروژه ی لیفتراک ها
اکبر رضائی مدیر پروژه حمل و تخلیه ضایعات فولاد