پروژه های فولاد هرمزگان

پروژه های فولاد هرمزگان شامل تامین ، تعمیر ، نگهداری و راهبری ماشین آلات واگذاری و استیجاری مجتمع فولاد هرمزگان در قالب دو قرارداد میباشد:

- جرثقیل و بالابرها

- عملیات خاکی که بیشتر در این قرارداد عملیات تنی و سرویس دهی واحد احیا مستقیم مدنظر است.