1402/12/2

معرفی مدیرحسابرسی داخلی شرکت حمل و نقل توکا

سه شنبه یکم اسفندماه در جلسه مدیران شرکت حمل و نقل توکا آقای ابوالفضل شفیعی دستگردی طی حکمی از طرف دکتر حیدرزاده به سمت مدیر حسابرسی داخلی شرکت منصوب گردید. در ابتدای این جلسه دکتر حیدرزاده ضمن خیرمقدم به آقای شفیعی از زحمات آقای پاکزاد درطول تصدی این مدیریت تقدیر نموده و برای ایشان در سمت رئیس حسابداری شرکت آرزوی موفقیت نمودند. در ادامه جلسه مدیران شرکت را که با همدلی و در فضای صمیمی در پیشبرد اهداف شرکت تلاش میکنند را افتخار این مجموعه دانسته و از زحمات همه همکاران عزیز تقدیر و تشکر نموده و مدیر حسابرسی داخلی را زیر نظر و پاسخگو به هیئت مدیره دانسته که در وظایف محوله ای همچون : تحلیل داده‌های گزارش ها ، کنترل تمامی حساب ها و کلیه فعالیت های حسابداری ،تطابق پرداخت‌های مالی با پیشرفت پروژه ها ، ارائه پیشنهاد جهت بهبود روش ها و....فعالیت می نماید و از مدیران خواستار گزارش تمام فرایندها ی واحدها به نامبرده جهت بررسی وارائه به هیئت مدیره محترم شدند. درپایان حکم مدیر حسابرسی داخلی توسط مدیرعامل محترم تقدیم ایشان گردید.

️روابط عمومی شرکت حمل و نقل توکا